OVER MIJN DOEL

Ik werd aangevallen door heksen, satanisten in Nederland, in de gevangenissen, politie, and zorginstellingen als Inforsa, in Amsterdam, en omgeving. In alle eerlijkheid moet er een ‘card blanch’ zijn.
Iemand in mijn familie. Een kaart blanch is toestemming aan heksen gegeven door iemand die dichtbij je staat. Degenen die, die kaart gaf voelt nu vast de hitte. Geen kwaad zal zegevieren voor Christus en Hij weerstaat de trotse,
amen. Deze targeting wordt letterlijk gedaan door watergeesten, zeemeerminnen in kronkelige vormen. Die zijn gestuurd een oogje op me te houden, en wil je iets grappigs horen? Ze
werden gestuurd om mij ervan te weerhouden mijn bediening te verrichten. Maar zij
brengen gewoon brandstof aan het vuur om mijn zalving heter te laten brand, en nu stel ik ze bloot. Zie je, hoe stom Satan echt is? Is het niet dat hij een idioot is, het is gewoon die trots maakt hem één. Snap je?
Wanneer trots komt, dan komt schaamte: maar met de nederig is wijsheid.
Spreuken 11: 2 NBG
De duivel krijgt maar twee dingen, het bloed van Jezus Christus en schaamte. Dat is alles wat hij ooit zal krijgen, in de naam van Jezus Christus. Geest water slangen zijn ook trots, wellustig en vies. Ze moeten een van de meest vervelende soorten demonen zijn, en ze zien zichzelf als de sterkste, gewoon arrogantie. Lucky me! Zoals ik al eerder zei, als ze zulke sterke geesten sturen, dan zal ik sterk genoeg moeten worden om deze demonische water geesten te verpletteren, in de naam van Jezus Christus. Amen. Dit is geen trots, maar geloof.

Ik ben in een spirituele slangen den. Een vrouwenslang die kan verwisseling in een menselijke vorm en die van een slang, en
de assistent die binnenkomt, in ploegendiensten. Ze zijn sluw, idioot, psychopaten. Geven alleen zichzelf, zijn vies en hebben een onuitblusbare seksuele eetlust. Trots, arrogant en hatelijk. Ze hebben een deksel op hun spirituele ontwikkeling, het zijn tenslotte voogden, die hebben niet zoveel hersenen nodig om te bewaken. Spiritueel gezien, hoewel ik thuis ben, hebben ze een gevangenis rondom mij, in de geest gebouwd. Deze spirituele gevangenis is verbonden met de vloer boven mij. De vrouwelijke bewaker is continu met mij, en ik hoor de bewaker die een oogje in het zeil houdt
dingen op de vloer boven mij lopen, rennen en stampende intimideren, en ik hoor hem van tijd tot tijd naar beneden komen, wanneer hij serieus moet worden. De reden waarom ik dit alles zie is, wanneer deze vrouwelijke slang zich met mij verbindt, ik hun, en de spirituele wereld in zekere zin voel. Dat is wat een kundalini slang is, ook wel een demonische slang. Dit is wat je moeten ervaren met de Heilige Geest, en niet met onzuivere geesten. Die ik zal veranderen, in reine geesten. Dit is tweerichtingsverkeer, ze bewaken mij, en ik ontdoe hun van hun kwaadheid. Zo is deze bediening geboren, Jezus Christus gebruikt altijd de duivels tactiek tegen hemzelf.

Deze zogenaamde kundalini-slang, wat eigenlijk een demon is. Zit en baadt in je sacrale chakra, die het element van water heeft. Dat betekent dat het een water demoon en slang is. Haar boven lichaam verschuift in en uit van mijn lichaam, en wordt dan een verlengstuk van mijn lichaam. Van achteren, zweeft zij om mijn schouders en hoofd. Heel zelden gaat ze volledig in mij. In mijn lichaam neemt ze de vorm aan van een vrouwelijk mens, en van buiten dat van een slang. Ze hecht zich aan mijn wezen, waardoor mijn gevoelens met haar een worden.

Dit verhaal begon voordat ik het wist. Als ik terugkijk, heksen en demonen hebben me altijd achterna gezeten leven. Ik had lang geleden een droom, dat ik aan het wandelen was met een zwarte slang. Dat betekent dat de boze krachten je volgen. Ik moet een pact met het kwaad hebben gesloten, onbewust of iemand heeft het voor mij gemaakt. Een kaart blanch, is wat ze noemen als iemand dichtbij je is, toestemming geeft aan heksen en demonen om je lastig te vallen. Maar dat is een vijand die binnenkort zal blootgesteld worden. Mijn wandeling met Jezus Christus, is hectisch geweest. Nooit was ik in staat om goed te ankeren, in mijn geloof. ik ben gedoopt door de Heilige Geest, maar er was altijd iets waardoor ik het braaksel dat ik overgaf, weer op at. En nu weet ik waarom. Een boos oog die naar mij kijkt, en vloeken over mijn leven, begonnen effect te krijgen. Ik had in mijn vroege jaren een gezegend leven, maar dat was totdat de problemen begonnen. Ik gehoorzaamde de duivel niet, en ging op zoek naar Jezus Christus. De duivel wilde me dood hebben, en werkend in het hiernamaals in zijn koninkrijk. Maar hij slaagd er niet in.

Ik ging een paar keer naar de gevangenis en
begon mijn naam bekend te maken in de systemen. En plan de Satan had, via satanisten in Nederland, was schizofrenie. Achter de schermen was het gepland om mij gek te maken. Ik heb geestelijke oorlogvoering gevoerd, sinds ik me kan herinneren, dus ik wist al te veel.
Ik kon niet gewoon zoals iedereen zijn, onder de duim van samenleving, nee ik moest tegen demonen vechten. Dat is een eerste klas ticket naar de realiteit van dit leven. En die realiteit is; de duivel werd uit de hemel geschopt en kwam met de aarde op een wraak en wil nemen, luister goed, iedereen naar de hel met hem. Dus hij heeft de regie genomen op aarde, en koopt elke natie voor zijn kleintje regering. Psychopaten en satanisten creëren, Katholicisme en andere religies, inclusief het nieuwe tijdperk, dat is het tijdperk van Satan.

Ging sociaal rehabilitatiebureaus en kwamen in contact met de politie, dat heeft me gemarkeerd. Ik huurde een kamer in de stad van Groningen, en de hel brak los. Dat is waneer de watergeesten werden gestuurd om me lastig tevallen. Om me naar toe te rijden een hoek, zodat ik kon wegvliegen en een misdaad kon plegen. Het is een
kleine stad, en mensen deden hun best om te maken zelf opgemerkt in de stad, en maak de
feit dat ik in de gaten werd gehouden en werd gericht. Thuis, 24/7 werd ik bezocht door deze watergeesten en lastiggevallen.

Begon stemmen te horen en ze gaven commentaar over mijn elke beweging, en gedachten. Laat dat bekend zijn demonen in het algemeen kunnen gedachten niet lezen, maar die van mijn de wateren (sirenes) kunnen. Mijn situatie was en is nog steeds dat er geesten zijn, die seks met me hebben, als ik dat wil of niet. Ik kan het bestrijden, maar ze hebben manieren en zijn demonen die alleen Jezus Christus kan verjagen. We zijn geboren in een aardpak en het is niet de plan van Jezus Christus,dat we in gemeenschap zijn met geesten tenzij Hij ons toelaat door de kracht vanhet Heilige Geest. Dus ik ben het doelwit van deze demonencom tenstelen mijn energie, houd me in zonde en beroof me van mijn redding.

Ik woon nu Frankrijk, maar watergeesten uit de wateren van Nederland, worden gestuurd om mij te targeten, waar ik woon. Ik hoor ze praten in het nederlands. Dus de satanisten in de politie en klinieken voor geestelijke gezondheidszorg, van Nederland, hebben me opgespoord in Frankrijk, en willen mijn mijn redding in Jezus Christus laten verliezen, en terug gaan naar Holland, naar een kliniek. Oh ja, ik ben ontsnapt door de genade van Jezus Christus, uit een kliniek voor geestelijke gezondheidszorg, waar de satanische rechters en advocaten die me hebben verbrand, hadden afgesproken mij te plaatsen. Zoals ze nu een dag doen, met de mensen die ze targeten en voor medicijnen, drugs.
Om je individualiteit te doden en je te bezitten door demonen. Ze hadden me na een geweldige strijd om me te verdoven, en mee te gaan met
hun systeem door hekserij en demonen te injecteren door medicatie. Dit is een waarschuwing voor iedereen, en elk type medicijn. Medicijnen werken als elk ander
drugs, om portalen op je lichaam en zielen te openen voor demonische inmenging. Medicatie is niets anders dan een commercieel item, om geld te genereren. De mensen die ze creëren, hebben geld in hun gedachten. Dat betekent dat, hoe langer u hun medicatie gebruikt, hoe meer
geld dat ze verdienen.

Met pasen, hoorde ik een stem die ik zei
over een jaar zou sterven. Maar op die dag was Jezus Christus herrezen en ik werd ook ontsnapt uit die kliniek. Mijn hele wezen bewoog me om te ontsnappen, en dat is wat is gebeurd. Mijn neef had later een droom, en in die droom was ik ontsnapt, maar had een tas bij me. Dat wil zeggen dat ik bagage meegenomen had. Ik wist niet dat, de doelwit me volgde naar Frankrijk. Ik had een droom, waar ik de hand schudde van een man en in overeenstemming met iets, en toen begon ik dit water geesten, weer te horen, en te voelen. Een paar dagen daarvoor heeft de politie van
Nederlandb een van mijn familieleden gebeld,
van wie ze het nummer hadden, en vertelde haar dat ik terug moest gaan, om medicijnen te gebruiken. Ze hebben me gelabeld met schizofrenie, dat is wat je hebt gelezen
in mijn verhaal een spirituele aanval. Sommigen van ons zijn dat bewust, en andere niet, maar de effecten zijn de hetzelfde, tenzij je de tools hebt om die effecten te bestrijden, en dat is waar Jezus Christus binnenkomt. Nu weet ik het
dat een demonische slang mij heeft gevolgd, zolang ik me kan herinneren. Ik herleef zeker
symptomen die ik eerder had, maar wist niet waar ze waren kwam van. Nu begrijp ik hoe dit demonisch slangen te werk gaan, en hoe ze hun aanvallen kunnen tegengaan, in de naam van Jezus Christus. Ik kan de stukjes in elkaar zetten,
en het helpt me om te gaan met deze demonische slangen, en sirenes. Aangezien dit het werk van de duivel is, is er alleen een persoon die tegen hem kan opkomen en je kan vrij maken, die persoon is Jezus Christus. Jezus Christus gaf zijne leven voor jou aan het kruis, en versloeg de duivel, en de zijne, en rechten over ons leven
Er blijft dus maar één ding om te doen, en dat is de naam van Jezus Christus aanroepen. Probeer hem gewoon, roep Zijn naam. Je hebt niets
verliezen. Hij zei dat Hij al degenen die beroep op Hem doen, redt Hij. Zeg gewoon: Jezus Christus red mij. En ik beloof u dat Hij u op de een of andere manier te hulp zal komen.

Deze manier van doelwit, via satanisch seksueel ritueel volgde me waar ik ook maar ging. En het moet nu duidelijk zijn dat, wanneer dit je ‘s nachts overkomt, en dromen, het betekent dat je wordt ingewijd in hekserij. ik droomde van een begeleidende adviseur van een van de do’s
verpleegafdelingen die naakt naar mijn kamer komen. En dat betekent dat een heks of demon seks met je heeft.
Ik werd in de gevangenis aangevallen door dezelfde seksuele demonen, ook bekend als
sirenes en waterdemonen. Nederland is een water land, en sirenes, en water slangen regeren het. Dat zijn een van de soort geesten die gebruikt worden om de symptomen te genereren, die ze schizofrenie, en psychische stoornissen noemen. Ik heb tot nu toe, nooit toegegeven over het horen van geesten, omdat ik wist dat ze daar naar visten. Ze hebben een database van
de mensen die ze targeten, met alle informatie die ze hebben verkregen door u te volgen. Dus waar je ook gaat, vooral bij overheidsinstellingen kennen ze u, en de algemene opdracht die is gegeven tegen jou. Het doel is om je redding te verliezen, als je er een hebt, en een schizofreen van je te maken, een deksel op je spirituele ontwikkeling leggen, en natuurlijk
controle over jou hebben.

De duivel zit in de dienstensector. Hij komt als valse Engel van licht. In de geestelijke gezondheid kliniek, werd ik lastiggevallen door dezelfde soort geesten, dus ze zijn overal. Het is de realiteit, maar verzorgers zijn voor het grootste deel satanisten. Wees dus heel voorzichtig met
ziekenhuizen, klinieken, zorgzame mensen
van anderen. De ironie. Terwijl ik dit schrijf zijn ze ( de vrouwelijke en mannelijke geest) aan het proberen mijn aandacht te trekken en
geslachtsgemeenschap hebben. Mensen om me heen die baden met, en voor mij hebben openbaringen gehad over die geesten. Ze
zijn blank, man en vrouw. Maar vallen me aan in de vorm van slangen. Ik kan hun stemmen duidelijk horen en voel slangachtige beweging op mijn benen, voeten, borst en hoofd. Dit is hun manier om je te laten zondigen voor de
Heer Jezus Christus en hun heer die Satan is te loven. Dat laat zien dat ons lichaam een strijdveld is tussen Jezus Christus en Satan. We zijn geesten, maar de ziel (geest) en lichaam (emoties) kunnen worden bespeeld als een spelen. Jezus Christus wil er door werken en de duivel wil het beheersen. Deze demonen vechten om aandacht. Ze geven commentaar en ik hoor ze om me heen
agressieve geluiden maken op de muren. Dat is wat mij de laatste keer in de problemen en in de gevangenis bracht, omdat ik dacht dat de
buren waren onder mij, in de kamer die ik huurde in de stad Groningen, in Nederland. Ik dacht dat de buren heksen waren, die hun ziel projecteerden om me voor de gek te houden.
Astrale projectie is ook een manier waarop deze satanisten gebruiken om mensen lastig te vallen. Maar nu weet ik dat het demonen zijn, gestuurd
vanwege een doelwit.