Gebed tot bekering

Jesustruthdeliverance.com

Vader in de hemel, in de naam van Jezus Christus, gelooft dat Jezus aan het kruis stierf voor mijn zonden en opstond uit de dood.

Ik belijd al mijn zonden en mijn beker. Ik zal mijn leven veranderen en deze dingen niet meer doen.

Ik vergeef iedereen die me pijn heeft gedaan. Vanuit mijn hart heb ik noch bitterheid noch bitterheid jegens iemand, en ik zal niemand wreken die mij daarvoor heeft gekwetst, zijn vader, die mijn wachter is, zoals hij in Romeinen 00:19 is.

Ik draag alle pijn, afwijzing, verlating, verraad, lijden, trauma en misbruik over aan het kruis van Jezus Christus.

Vader, vergeef me, zelfs als u iedereen vergeeft.

Pap, ik weet dat trots een gruwel voor je is. Ik doe afstand van trots, rebellie, ongehoorzaamheid, koppigheid en egocentrisme.

Ik heb me vernederd en kwam als kind naar je toe en ik vraag om vergeving en verlossing in de naam van Jezus. Amen

anmonteirodasilva
Author: anmonteirodasilva

I am dedicated to expose, a spiritual phenomenon that we call schizophrenia, and mental disorders. Giving, a voice and a platform, to those targeted with this situation. To find the only answers, that are spiritual.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.