Gebed voor bekering in Jezus Christus

Jesustruthdeliverance.com

Hemelse Vader, in de naam van Jezus Christus, geloof ik dat Jezus stierf aan het kruis voor mijn zonden en steeg uit de dood. Ik beken al mijn zonden en beker. Ik ga mijn leven veranderen en stoppen met deze dingen te doen. Ik vergeef iedereen die me pijn heeft gedaan. Vanuit mijn hart heb ik geen bitterheid of bitterheid jegens iemand en ik zal niemand wreken die mij daarvoor pijn heeft gedaan, jij, Vader, die mijn wreker is, zoals het in Romeinen 00:19 staat. Ik breng alle pijn, afwijzing, verlating, verraad, lijden, trauma en misbruik over aan het kruis van Jezus Christus. Vader, zelfs als ik iedereen vergeef, vergeef me.
Pap, ik weet dat trots een verschrikking voor je is. Ik doe afstand van trots, rebellie, ongehoorzaamheid, koppigheid en egocentrischheid. Ik verneder mezelf en kom als kind naar je toe en vraag vergiffenis en verlossing, in de naam van Jezus. Amen

anmonteirodasilva
Author: anmonteirodasilva

I am dedicated to expose, a spiritual phenomenon that we call schizophrenia, and mental disorders. Giving, a voice and a platform, to those targeted with this situation. To find the only answers, that are spiritual.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.